Story 41

Tsume-mono, Koji-kengyo-no-zu...

--- Now planning ---  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dosaku41.sgf
Dosaku41a.sgf

INDEX PREV NEXT HOME